بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور
بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور
۲۶۵.۰۰۰ تومان
تمامی اصناف با شماره موبایل و مشخصات موجود است جهت مشاوره با شماره دفتر 05138464592 تماس حاصل فرمایید

بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور

دسته بندی : / / /

بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور
۲۶۵.۰۰۰ تومان
وضعیت محصول: موجود

شناسنامه فایل


✅ تعداد فروش

10 فروش

🗓️ تاریخ بروزرسانی

۳۰ خرداد ۱۴۰۱

تعداد اطلاعات

2673 رکورد

📞 شماره موبایل

دارد

📱 فایل مخاطبین

دارد

📩 نحوه ارسال

ارسال فایل به ایمیل ، واتس اپ ، تلگرام – دانلود مستقیم از سرور سایت | پس از پرداخت وجه

✔️ نوع فايل

اکسل – Excel قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا

💡 مشخصات فایل

درصد صحیح بودن اطلاعات ، نام صنف ، تلفن ثابت ، تلفن موبایل ، نام مدیریت ، آدرس ، ایمیل ، وب سایت ، استان ، شهر

🆘 پشتیبانی

مادام العمر

توضیحات

بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور

بانک موبایل پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور ، شماره موبایل پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور

بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور بصورت نمونه در زیر درج شده و فقط چند شماره تلفن اول آنها جهت تست موجود میباشد برای داشتن تمام شماره ها لطفا فایل را خریداری نمایید.

نام صنف تلفن موبایل مدیریت استان شهر_استان گروه_زیر گروه
متخصص آسیب شناسی دکتر علی رازقی جهرمی ۹۱۷۳۰۵۲۵۳۱ ۹۱۷۳۰۵۲۵۳۱ علی رازقی جهرمی فارس جهرم پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر علی رازقی جهرمی ۹۱۷۳۰۵۲۵۳۱ ۹۱۷۳۰۵۲۵۳۱ علی رازقی جهرمی فارس جهرم پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر رسول زارع ۹۱۷۷۱۴۵۴۲۱ ۹۱۷۷۱۴۵۴۲۱ رسول زارع فارس جهرم پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر رسول زارع ۹۱۷۷۱۴۵۴۲۱ ۹۱۷۷۱۴۵۴۲۱ رسول زارع فارس جهرم پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر سیدعلی هاشمی ۹۱۲۱۶۹۸۲۶۱ ۹۱۲۱۶۹۸۲۶۱ سیدعلی هاشمی فارس جهرم پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر کیهان صفاری ۹۳۹۰۸۹۴۶۰۲ ۹۳۹۰۸۹۴۶۰۲ کیهان صفاری آذربایجان غربی نقده پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر مرتضی ملک کندی نقده ۹۱۴۴۴۱۳۵۶۵ ۹۱۴۴۴۱۳۵۶۵ مرتضی ملک کندی نقده آذربایجان غربی نقده پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر عباداله ولی ۹۱۱۱۵۵۱۱۷۸ ۹۱۱۱۵۵۱۱۷۸ عباداله ولی مازندران نکا پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر فرهاد حسامیان ۹۱۲۵۸۰۸۱۱۶ ۹۱۲۵۸۰۸۱۱۶ فرهاد حسامیان مازندران نور پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر عطااله محسنی ۹۱۱۳۲۱۱۰۶۹ ۹۱۱۳۲۱۱۰۶۹ عطااله محسنی مازندران نور پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر عطااله محسنی شاهاندشتی ۹۱۱۱۴۳۵۳۲۱ ۹۱۱۱۴۳۵۳۲۱ عطااله محسنی شاهاندشتی مازندران نور پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر شکوه مساح ۹۱۳۳۱۵۲۵۱۲ ۹۱۳۳۱۵۲۵۱۲ شکوه مساح خوزستان آبادان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر میترا مسرورپور ۹۱۶۳۳۳۴۲۸۵ ۹۱۶۳۳۳۴۲۸۵ میترا مسرورپور خوزستان آبادان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر محمدحسین توکل ۹۱۷۳۱۴۴۱۸۵ ۹۱۷۳۱۴۴۱۸۵ محمدحسین توکل فارس آباده پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر سعید رضا حجتی ۹۱۲۱۹۹۲۶۱۷ ۹۱۲۱۹۹۲۶۱۷ سعید رضا حجتی فارس آباده پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر محمدمهدی تاج آبادی پور ۹۱۳۱۴۵۱۹۵۴ ۹۱۳۱۴۵۱۹۵۴ محمدمهدی تاج آبادی پور کرمان سیرجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر سهیل حسن زاده ۹۱۳۱۴۵۳۸۶۸ ۹۱۳۱۴۵۳۸۶۸ سهیل حسن زاده کرمان سیرجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر سهیل حسن زاده ۹۱۳۱۴۵۳۸۶۸ ۹۱۳۱۴۵۳۸۶۸ سهیل حسن زاده کرمان سیرجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر علی رضا دهستانی ۹۱۳۱۴۲۵۱۶۸ ۹۱۳۱۴۲۵۱۶۸ علی رضا دهستانی کرمان سیرجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر علیرضا دهستانی ۹۱۳۱۴۲۵۱۶۸ ۹۱۳۱۴۲۵۱۶۸ علیرضا دهستانی کرمان سیرجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر آذرمیدخت صالحی ۹۱۳۱۴۵۳۳۲۹ ۹۱۳۱۴۵۳۳۲۹ آذرمیدخت صالحی کرمان سیرجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر ابوالفضل باباخانی ۹۱۲۱۷۳۲۳۵۹ ۹۱۲۱۷۳۲۳۵۹ ابوالفضل باباخانی سمنان شاهرود پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر فرزانه خادم ثامنی ۹۱۲۳۸۹۷۱۵۲ ۹۱۲۳۸۹۷۱۵۲ فرزانه خادم ثامنی تهران تهران پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر یاسمن خادمی ۹۱۲۶۱۷۹۸۵۲ ۹۱۲۶۱۷۹۸۵۲ یاسمن خادمی تهران تهران پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر مریم خانوی ۹۱۲۳۳۰۵۸۰۴ ۹۱۲۳۳۰۵۸۰۴ مریم خانوی تهران تهران پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی
متخصص آسیب شناسی دکتر ناهید رضوانی ۹۱۲۱۱۵۱۹۱۸ ۹۱۲۱۱۵۱۹۱۸ ناهید رضوانی گیلان لاهیجان پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی

شما می توانید علاوه بر بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور
بانک اطلاعات پزشکان متخصص ایمونولوژی کشور
بانک اطلاعات پزشکان متخصص انگل شناسی کشور
را هم مشاهده فرمایید.

۵/۵ (۱ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بانک اطلاعات پزشکان متخصص آسیب شناسی و تشریحی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا