پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل | فایل بانک

پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

دسته بندی : /

doc
4,500 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسالایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات ۱۰۱ صفحه

توضیحات

چکیده ای از پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانه ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر کارمند اداری و ۳۰ نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگی شغلی با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که:

ـ بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.

ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.

فهرست جدولها

عنوان ………………………….. صفحه

جدول (۱ـ۲) مدل فشار شغلی ……………..

جدول (۲ـ۲) مدل استرس …………………

جدول (۳ـ۲) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) ……

جدول (۱ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران

جدول (۲ـ۴) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده  و سن کارمندان

جدول (۳ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی

جدول (۴ـ۴) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی

جدول (۵ـ۴) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل  ………………………………..

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارگران

جدول (۶ـ۴) توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان

جدول (۷ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران

جدول (۸ـ۴) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان

جدول (۹ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………………………………

فهرست جدولها

عنوان ………………………….. صفحه

جدول (۱۰ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران

جدول (۱۱ـ۴) توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان

جدول (۱۲ـ۴) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه ……………………………………..

جدول (۱۳ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی

جدول (۱۴ـ۴) تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها

جدول (۱۵ـ۴) نتایج آزمــون  T برای مقایسه میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه ………………………..

جدول (۱۶ـ۴) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی

جدول (۱۷ـ۴) تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها

جدول (۱۸ـ۴) نتایج آزمون T برای مقایسه  میانگین های سطح تفکر دو گروه …………………………………

جدول (۱۹ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی

جدول (۲۰ـ۴) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی

نمودارها

عنوان ………………………….. صفحه

نمودار (۱ـ۲) رابطه استرس و عملکرد ……..

نمودار (۲ـ۲) مراحل بروز فشار روانی …….

نمودار (۳ـ۲) سندروم سازگاری عمومی ……..

نمودار (۱ـ۴) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های ۵ ساله به تفکیک نوع شغل ………………….

نمودار (۲ـ۴) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل …………………………

نمودار (۳ـ۴) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل …………………………

نمودار (۴ـ۴) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی

نمودار (۵ـ۴) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ………………………………

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن …………..

اهمیت یا ضرورت پژوهش………………….

هدف پژوهش……………………………

فرضیه های پژوهش ……………………..

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………….

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست ……………………………

حرفه ……………………………….

وظیفه ………………………………

گروه شغلی …………………………..

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی …….

تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران ………

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

فشار روانی یا استرس چیست؟ …………….

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد  …….

عوامل موثر در ایجاد استرس …………….

استرس شغلی ………………………….

مراحل فشار روانی …………………….

نشانه های سازگاری عمومی ………………

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …..

پیامدهای فشار عصبی …………………..

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …..

پیامدهای فشار عصبی …………………..

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ..

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی ………

استراتژیهای مقابله فردی ………………

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ….

هدف از مشاوره روانی چیست ……………..

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

تقویت مبانی دینی …………………….

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ……………………

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ……….

نشانه‌های فرسودگی شغلی ………………..

انواع فرسودگی شغلی …………………..

پژوهش های انجام شده ………………….

پژوهش‌های انجام شده در ایران …………..

پژوهش های انجام شده در خارج …………..

نتیجه نهایی …………………………

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری …………………………

نمونه آماری………………………….

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

روش نمونه‌گیری ……………………….

ابزار پژوهش …………………………

روش اجرا ……………………………

طرح پژوهشی ………………………….

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه ………………………………

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی …….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار .

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………

توصیف نمرات استرس دو گروه …………….

بررسی فرضیه اول ……………………..

بررسی فرضیه دوم ……………………..

بررسی فرضیه سوم ……………………..

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

بررسی فرضیه چهارم…………………….

فصل پنجم: بحث  و نتیجه گیری

مقدمه……………………………….

محدودیت‌های پژوهش …………………….

پیشنهادات پژوهش ……………………..

فهرست منابع …………………………

پیوستها …………………………….

۰/۵ (۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها
برو بالا
شروع گفتگو
1
پشتیبانی واتساپ
گفتگو با مدیر سایت فایل بانک