مقاله تولید به هنگام (JIT) | فایل بانک

مقاله تولید به هنگام (JIT)

دسته بندی : /

doc
8,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل ورد-Word قابل ویرایش و پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسالایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات ۸۶ صفحه

توضیحات

 

فهرست

فصل اول:معرفی JIT 5

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام ۶

تعریف نظام بهنگام ۹

نظام بهنگام دریک نگاه ۱۰

مبانی تولید بهنگام ۱۴

اجزای تولید بهنگام ۱۵

اهداف تولید بهنگام ۱۸

مزایاومحدودیتهای JIT 20

منطق اجرایJIT 23

پیش نیازهای یک برنامه JIT 26

برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ۲۷

فصل دوم:اجرای برنامه JIT 36

مقدمه ۳۷

۱ ایجاد یک استراتژی اجرایی ۳۸

۲ یک برنامه عملیاتی برای اجرا ۴۰

  ۱۲وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود ۴۲

   ۲۲چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ۴۳

۳  سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ۴۳

۴  پروژه های آزمایشی(راهنما) ۴۷

۵ بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها ۴۸

      ۱۵ مقاومت کارکنان ۴۹

      ۲۵ اتحادیه ها   ۵۰

۶ فرایند اجرای JIT 52

فصل سوم:کنترل JIT 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ۵۵

سیستم کانبان ۵۶

وظایف کانبان ۵۶

تولید یکنواخت ۵۷

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه ۶۰

اجرای سیستم کانبان ۶۱

وظایف کانبان ۶۳

انواع جریان مواد ۶۴

گردش کانبان ۶۷

وسعت عمل کانبان ۶۹

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ۷۱

شرکت تویوتا ۷۲

مقدمه ۷۳

تاریخچه ۷۳

سیستم تولیدتویوتا(TPS) 74

تولیدبهنگام(JIT) 76

کانبان ۷۶

JIDOKA 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا ۷۷

فرهنگ سازمانی وارزشها ۷۸

آینده ۷۸

تشریح مفاهیم ۸۰

واژه نامه انگلیسی فارسی ۸۳

فهرست منابع ۸۵

« فهرست جداول »

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ۱۳

« فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام ۲۰

برنامه ریزی نظام بهنگام ۲۰

سیستم حلقه بسته ۶۱

سیستم رانش به جلو ۶۵

سیستم کششی ازجلو ۶۷

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه ۷۰

فصل اول:

 معرفی JIT

 

 • تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:

 JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال۱۹۷۳ مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.

درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد.اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است.اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست:

 • کارکنان دارای انگیزه قوی برای دنبال نمودن بهبود دائمی وبرتری نسبت به آنچه که هم اکنون وجودداردهستند.
 • شرکتها برکارگروهی شامل ترکیب استعدادهاوتقسیم دانش،مهارتهای حل مشکلات، ارائه نظرات ودستیابی به یک هدف مشترک تاکید دارند.
 • کاروتلاش براستفاده از اوقات فراغت مقدم است.
 • کارکنان تمایل دارند که درتمام دوران شغلی خوددریک شرکت بمانند.
 • حس برابری وتفکرکارگروهی به میزان بسیاربالا درژاپنی وجود دارد.

علاوه براینJITبه عنوان وسیله ای برای دستیابی به بالاترین سطوح بکارگیری منابع محدود موجود خود شناخته شد.

چند مشخصه فرهنگی ژاپنی مناسب که ممکن است با JITمرتبط باشند به شرح زیراست:

 • مدیریتJITاین امکان را به مدیریت می دهدکه تقاضای مشتری رابدون توجه به سطح تقاضا براورده نماید.
 • مقدار زمان حدفاصل بین ورود مولد،فرایندومونتاژمحصول نهایی برای مشتریان با تکنیکهای تولید JITحداقل می شود.
 • JITامکان کاهش درمواد اولیه،کاردرجریان ساخت وموجودی کالاهای ساخته شده رافراهم آورد.
 • تکنیکهای تولیدJITازظروف برای نگهداری قطعات استفاده می کند.
 • یکی ازاجزای تولیدJITنیازمند آن است که کارخانه تمیز باشد.
 • تولید بهنگام ازعلائم نمایان برای نشان دادن وضعیت ماشین آلات استفاده می کند.

هنگامی که اصطلاح«JIT=JUST IN TIME» برای اولین باردرفرهنگ مدیریت استفاده شد می توانست معنای مختلفی برای افرادمختلف داشته باشد.سیستم تولیدیJIT ازنظراینکه درجهت کاهش ضایعات گام برمی دارد،یک رویکرد مدیریت عملیاتی وازاین نظرکه یکی ازاهداف آن بهبود کارایی وکیفیت است،یک رویکردمدیریت تکنیکی به شمار می رود.ازطرفی بعضیها آنرابه دلیل اینکه سیستم تولیدی JITیک مفهوم تولیدجامع است رویکرداستراتژیک نامیده اند.درعمل سیستم تولیدی JITقبل ازآنکه رویکردعملیاتی تکنیکی  ویا استراتژیک باشدیک راهکار برای تسهیل عملیات است.

هدف اصلی سیستم تولیدیJITمی تواند حاوی یک سری اصول شناخته شده مورد نیازبرای موفقیتهای عملیاتی شرکتهایی باشدکه دارای رقبای زیادی هستند.این اصول ازژاپن شروع شد و بعدها درایلالات متحده درجهت مدیریت موجودیها رشدپیداکرد.این اصول بعدها درسایر جنبه های مدیریت مثل مدیریت تولید، مدیریت کیفیت بکارگرفته شد.همانطورکه موفقیت سیستم JITبه عوامل داخلی سازمان بستگی داردبه مشارکت عوامل خارج ازسازمان مثل فروشندگان وعرضه کنندگان موادنیزنیاز است.درطول دهه۱۹۸۰تاکیداساسی بیشتربرروی منابع انسانی سیستمJITوهمچنین محیطی بودکه عوامل انسانی درآن کار می کنند.لذا دراین زمانJITبرروی کارکرد خدماتی واداری توسعه پیداکرد.

۰/۵ (۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله تولید به هنگام (JIT)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برو بالا