دانلود پروژه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران | فایل بانک

دانلود پروژه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دسته بندی : /

۳۹۸۶۱۶۱
5,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

 شناسنامه محصول

نوع فایل ورد-Word قابل پرینت با کیفیت بالا
نحوه ارسالایمیل – دانلود از سایت
تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه

توضیحات

چکیده

بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل ” سهم زیادی در این رابطه داشت. اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است. برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم.
رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است. در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد. در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند، لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است. تحت چنین شرایطی که نرخ رشد تکنولوژی هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرایند رشد درآمد( اثر سطح ) را تجربه می کند. تئوری رشد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که هر بنگاه یا اقتصادی، می تواند تکنولوژی های جدید را بدون پرداخت هیچ هزینه ای به خدمت بگیرد. بنابراین این مدلها نمی توانند اثرات سرریز تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض دیگر مدل های رشد نئوکلاسیک وجود رقابت کامل در بازار کالاها و عوامل تولید است؛ اما  در مدلهای رشد جدید که اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمی دهند، رقابت ناقص در بازار کالاها و عوامل در نظر گرفته می شوند.
دومین رهیافت، بر توسعه مدلهای رشد درونزا تکیه دارد که بر مدلهای تجارت بین الملل با رقابت ناقص  تکیه دارد. در این رهیافت، ادبیات تئوریکی عمدتا با شرایط تکنولوژیکی شروع می شود که موتور رشد بلند مدت تلقی می شود. در مدلهای رشد درونزا  فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید تجدید پذیر کنار گذاشته می شود و پیامدهای خارجی ناشی از عوامل تولید در نظر گرفته می شوند.(رومر  (۱۹۸۶) و(۱۹۸۷)؛ لوکاس  (۱۹۸۸))

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۱
۲-۱- تعریف مسئله۲
۳-۱- فرضیات تحقیق۷
۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح۷
۵-۱- روش تحقیق۸
۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات۸

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع۱۰
۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۱-۱- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی۱۲
۲-۱-۲- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل۱۵
۲-۲- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران۱۶
۲-۳- ابزارهای جهانی شدن۱۸
۲-۳-۱- تجارت بین الملل۱۸
۲-۳-۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه۲۳
۲-۳-۳- بین المللی شدن تولید۲۵
۲-۳-۴- تبادل تکنولوژی۲۶
۲-۴- شاخص های جهانی شدن۲۷
۲-۴-۱- شاخص سطح تجارت بین المللی۲۸
۲-۴-۲- شاخص ادغام تجارت بین الملل۲۸
۲-۵- رابطه مبادله۲۹
۲-۶- رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی۳۴
۲-۷- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید۳۶
۲ـ۸ـ مروری بر مطالعات انجام شده ۳۷
۲ـ۸ـ۱ـ مطالعات داخلی۳۷
۲ـ۸ـ۲ـ مطالعات خارجی۳۹
۲-۹- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی۴۵
۲ـ۹ـ۱ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب۴۵
۲ـ۹ـ۲ـ سیاستهای محدود کننده تجاری (سیاستهای حمایتی) ۴۶
۲ـ۹ـ۳ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی۴۷
۲ـ۹ـ۳ـالف- دلایل اقتصادی۴۷
۲ـ۹ـ۳ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی۴۷
۲ـ۹ـ۴ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری۴۸
۲ـ۹ـ۵ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دوره بعد از انقلاب)۴۹

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی۵۱
۳-۱ – مقدمه۵۲
۳-۲- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی۵۲
۳-۲-۱ – تئوریهای کلاسیک رشد ۵۲
۳-۲-۲- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد۵۴
۳-۲-۳ الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور۵۷
۳-۲-۴- تئوری رشد درونزا۵۹
۳-۲-۴-الف- سرچشمه های رشد درونزا۶۰
۳-۲-۴-ب – بحث همگرایی۶۰
۳-۲-۴-ج- گذر از رقابت کامل۶۲
۳-۲-۵- مدلهای رشد درونزا۶۵
۳-۳ – مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران۶۸
۳-۴ – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار۷۷

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق۷۹
۴-۱-مقدمه۸۰
۴-۲- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه۸۰
۴-۲-۱- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM)83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری۸۸
۵-۱- مقدمه۸۹
۵-۲ معرفی متغیرها۹۰
۵-۳- برآورد مدل ۹۰
۵-۳-۱- آزمون های ریشه واحد ۹۱
۵-۳-۲- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS93
۵-۳-۳- روش یوهانسون – جوسلیوس ۹۳
الف) تعیین مرتبه مدل VAR  ۹۴
ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس۹۵
۵-۵- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL)98
۵-۶- مدل تصحیح خطاء۹۸
۵-۷- پویایی های کوتاه مدت۱۰۰

۵-۸- نتیجه گیری۱۰۱
۵-۸-۱- نتایج تجربی بلند مدت۱۰۷
۵-۸-۱- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)۱۰۲
۵-۸-۱-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون۱۰۲
۵-۸-۲- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت)۱۰۳
۵-۸-۲-الف) توابع عکس العمل۱۰۳
۵-۸-۲-ب) الگوی تصحیح خطاء۱۰۳
۵-۸-۳- توصیه های سیاستی۱۰۴

۰/۵ (۰ نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برو بالا